دعوای دختر پسر

دختر: خفه شو بی شعور دیگه بامن حرف نزن

پسر: چرا من که کاری نکردم

دختر: اون دخدره که داشت رد میشد خیلی جذاب بود نه؟

پسر: من اصن نگاش نکردم به جون تو…

دختر: از اینا خوشت میاد چرا با من دوست شدی؟ خوشگل بود نه؟ …

پسر: نه بابا خیلی هم معمولی بود، قده متوسط, هیکل استخونی ، روژه لبه صورتی ، رنگه ناخوناشم که بنفش بود ، با

مانتوئه زرد ، شبیه رنگین کمون بود …

دختر: فقط سایزه سوتینشو فک کنم نمی دونی ..

برو دیگه سمته من نیا عوضیه کصافط

پسر: ای بابا من که … من عاخه …!! راستی چقدر لاغر شدی

دختر: واقعن عزیزم؟

پسر: خیلی هم خوشگل شدی

دختر: آره همه می گن عزیزم

پسر: ببخشید به اون دخدره نگاه کردم

دختر: قربونت برم الهی، من بهت اعتماددارم…. راست گفتی لاغرشدم؟

***به همین راحتی مشکل حل میشه***

/ 1 نظر / 40 بازدید

هههههههه خنده دار بود [قهقهه][قهقهه][قهقهه] خوب بود