# چیستان

چیستان با جواب

                                                          جوابها: 1-       نفس 2-       زنگ در 3-        اسفنج 4-        دریا 5-        دختر توپ را به سمت هوا پرت کرد!  
/ 1 نظر / 406 بازدید