پادشاه عربستان در حال خوردن یک شتر

پادشاه عربستان در حال خوردن یک شتر!


تصویر کمتر دیده شده از پادشاه و موسس عربستان سعودی ملک عبدالعزیز آل سعود و حاکم اسبق بحرین شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه به همراه ریوز چایلد سفیر کبیر آمریکا در عربستان سعودی را در کنار یک شتر کباب شده
پادشاه عربستان در حال خوردن یک شتر!

/ 0 نظر / 30 بازدید