خواص رب انار

رب انار را با کمى عسل مخلوط نموده و ضماد کنید. زخم داخلى بینى و سودا را درمان مى‏کند.
اول معده را پاک سازید بعد رب انار شیرین و کهنه را با میل در چشم بکشید بینایى را تقویت مى‏کند و خارش چشم و زخم گوشه چشم را درمان مى‏کند.
مصلح رب انار: مستکى است.
ترکیبات شیمیایی رب انار:
پل‏له‏تیرین، ایزوپل له‏تیرین، متیل پل‏له‏تیرین، پزود و پل‏له‏تیرین‏
هسته انار
نامهاى دیگر هسته انار: دانه انار- نار دانه.
خواص درمانی هسته انار:
هسته انار را بجوشانید و آبش را بنوشید. اسهال را بند مى‏آورد.
هسته انار را همراه با پوسته انار بکوبید و ضماد کنید. خارش بدن را برطرف مى‏سازد و اگزما را درمان مى‏کند.
پیه داخل انار:
خواص درمانى: پیه داخل انار را بکوبید و ضماد کنید. کفش‏زدگى و ترک‏خوردگى‏هاى پاشنه پا را درمان مى‏کند.

 

انار دون کن Master House


مطالب اخیر
/ 0 نظر / 33 بازدید