معمای قایق پارویی

آقای جانسون اهل شرط بندی نبود ولی میدانست که احتمال بردش زیاد است. از آنجا که او فرد باهوشی بود تاریخ 15 بهمن را برای مسابقه انتخاب نمود . او به یاد داشت که دریاچه از ماه آذر یخ می زند و مطمئناً تا 15 بهمن یخ فراوان با قطر زیادی دریاچه را فرا می گیرد. روز مسابقه آقای جانسون به راحتی قایق سبک خود را به دست گرفت و روی یخ، پیاده عرض دریاچه را پیمود. در حالیکه باب مجبور شد قایق بزرگ خود را با سختی تمام بکشد چون یخ دریاچه به قدری ضخیم بود که قایق قدرت پیمودن مسیر را در آب نداشت.

/ 7 نظر / 16 بازدید
معما

ممنون از شما معما خوبی بود

حامد

زمان ان عصر بوده که باد کمتری می وزد. باایجاد سوراخی در قسمتی از قایق که درون اب است

احمد

در انئ زمان ها بادی بود ئو بتارانی و قایق بادی به خاطر اینکه سبک بود میتوانس سرعت زیادی برود و قایق گران به دلیل باران خراب شد

حسین

فک کنم زمستون بوده ک سطح دریاچه یخ زده بوده.اینم قایق بادیش رو ک سبک بوده زیر بغل گرفته و عرض دریاچه رو طی کرده

نابغه

اون مرد زمستون رو انتخاب کرده چون در زمستون اب ها یخ میزنند پس اینجوری قایق پارویی به راحتی برنده میشه و قایق موتوری به دلیل سنگینی زیاد در یخ ها گیر میکنه[خنثی][ابرو][ابرو]

آریان

روزی را انتخاب کرده که سطح آب یخ زده و فقط میشه روی اون پیا ده روی یا اسکی رفت.ایشون هم میتونه قایق بادیشو دستش بگیره و در تابستون از قایق طرف لزت بهبره

بابک

هوای طوفانی