جملات دلنشین زیبا همراه عکس

خدایا؛
اگه یه روز فراموش کردم خدای بزرگی دارم؛تو فراموش نکن که بنده کوچیکی داری ...

اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
تو را مرور می کنم به تکرار؛
تا خاموشی ام، نشان از فراموشی ام نباشد ...

اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس ا عشق زمان فراموش می شود

و با زمان هم عشق فراموش می شود!


اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
دلم یک فیلم میخواهد


یک واقعیت عاشقانه


پر از سکانسهای با تو بودن


و یک دکمه ی تکرار..


اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
آنچه آدم ها را در کنار هم نگه می دارد؛
شباهت هایشان نیست؛
درک و شعورشان نسبت به تفاوت هایشان است ...اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
نگاه خداوند به دست های پاک است؛
نه دست های پُر ...

اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
اشعار و جملات بس دلنشین زیبا+++ عکس
/ 0 نظر / 135 بازدید