مدرن ترین زندان در نروژ تصاویر

هالدن با ظرفیت ۲۵۲ زندانی امکان آشپزی ،ورزش،اجرای موسیقی، مطالعه و تحقیق و یادگیری مهارت های فنی و اجتماعی را در اختیار زندانیان قرار می دهد و به صورت دوره ای از انها می خواهد که در نظرسنجی برای بهبود شرایط زندان شرکت کنند. اینجا از میله های پشت پنجره و نگهبانان تا بن دندان مسلح خبری نیست ، چون به عقیده مدیران هالدن باید از ایجاد فاصله بین زندانی و زندانبان اجتناب کرد.

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !

مدرن ترین زندان در نروژ ( تصاویر ) !
/ 1 نظر / 39 بازدید
خودم

عاغا منم میخوام ..... منم ببرید .... خیلی زندان باحالیه ... ایول