نوشته عاشقانه نفیسه روشن برای همسر خلبانش

نفیسه روشن باریگر سینما و تلویزیون نوشته زیبایی را خطاب به همسر خلبانش در ایستاگرام منتشر کرد.
نفیسه روشن با انتشار عکسی از چهره همسرش نوشت:


نوشته عاشقانه نفیسه روشن برای همسر خلبانش + تصویر
«همسرم


عشق برترین قدرت دنیاست


هیچ قدرتی در دنیا قوی تر از قدرت عشق تو نیست ❤❤❤❤❤

مابا. احساس عشق

می توانیم بلندترین فرکانس را از خود ساطع کنیم

اگر بتوانىم دنیا را در لفاف عشق ببینیم و هر چیز و هر کس مخصوصا عزیزانمان را دوست داشته باشیم، زندگی متحول میشود….

دنیاتون پراز عشق.»
اینستاگرام نفیسه روشن

/ 0 نظر / 42 بازدید