ماساژ دست و پا و اثراتش برسایر اعضا بدن

ماساژ دستها و اثرات آن :

اعضای بدن شما گیرنده‌های قابل لمسی در کف دستها دارند که با ماساژ دادن این نقاط، می‌توانید از دردها و خستگی‌های آن اعضا بکاهید

در زیر ارگان‌های مربوط به هر کدام از دستهایتان را می‌بینید

ماساژ دست و پا و اثراتش برسایر اعضا بدن +عکس

ماساژ پاها و اثرات آن :

اعضای بدن شما گیرنده‌های قابل لمسی در کف پاها دارند که با ماساژ دادن این نقاط، می‌توانید از دردها و خستگی‌های آن اعضا بکاهید

در زیر ارگان‌های مربوط به هر کدام از پاهایتان را می‌بینید ، قلب با پای چپ در ارتباط است.

ماساژور پروانه ای - Butterfly ABS

/ 0 نظر / 142 بازدید